SuTeam Škola Sporta

SuTeam Škola Sporta predviđena je za decu uzrasta od 4 do 9 godina. Naša ideja je da deca nauče osnove sportova zastupljenih u našem okruženju: gimnastika, atletika, fudbal, odbojka, košarka, plivanje, klizanje…,  kao i druge, manje zastupljene sportove: jedrenje na vodi, hokej na ledu, skijanje… Sa decom će isključivo raditi adekvatno obrazovan stručni kadar – diplomirani profesori Sporta i Fizičkog Vaspitanja i apsolventi Fakulteta za Sport i Fizičko Vaspitanje.

Osnovni cilj SuTeam Škole Sporta jeste podsticati višestrani razvoj dece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja, zadovoljiti dečije potrebe za kretanjem, odnosno vežbanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog fizičkog vežbanja. Nadalje, stvoriti kod dece čvrste navike zdravog načina življenja koristeći se sredstvima fizičke i zdravstvene kulture, prirodnim i drugim činiocima, te pružiti deci mogućnosti za sticanje osnovnih znanja, veština i navika potrebnih za prilagođavanje novim motoričkim aktivnostima. Uz edukaciju o higijenskim navikama, decu će učiti i o tome koliko je važna zdrava ishrana za pravilan rast i razvoj.

Program omogućava: zadovoljenje dečije potrebe za igrom, usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja, poboljšanje motoričkih dostignuća. Program takođe utiče na poboljšanje i razvoj moralnih svojstava deteta, ega, samopouzdanja i njegovih radnih navika, zatim na razvoj samodiscipline, samostalnosti u radu kao i u pomaganju drugima te na poštovanje pravila igre. Razvija osećaj za pripadnost grupi, a samim tim vrši i socijalizaciju deteta.

Ukoliko ste zainteresovani da i Vaše dete bude deo SuTeam Škole Sporta, jednostavno nas kontaktirajte na telefon: 065/65-28-501 (Srđan) ili 063/566-101 (Siniša)

OSNOVNI CILJEVI I ZADACI ŠKOLE:

 • Identifikacija i razvoj mladih talenata,
 • Podsticanje višestranog psihosomatskog razvoja dece,
 • Omogućiti detetu sticanje osnovnih znanja, veština i navika potrebnih za prilagođavanje novim motoričkim aktivnostima,
 • Voditi evidenciju o telesnom i motoričkom razvoju deteta (putem odgovarajućih testova), o uspešnosti u savladavanju tehnike pojedinih sportova, i zatim usmeriti dete na sport koji mu najviše odgovara prema njegovim afinitetima i predispozicijama (telesnim, motoričkim, psihološkim i genetskim),
 • Stvoriti naviku svakodnevnog fizičkog vežbanja kod dece,
 • Zadovoljiti dečije potrebe za kretanjem, odnosno vežbanjem,
 • Podsticati usvajanje znanja o različitim sportovima i vrednosti bavljenja sportom,
 • Podsticati pozitivan stav prema zdravom načinu života i zdravoj ishrani,

FAZE – DELOVI

Istraživanja su pokazala da je početak specijalizacije u sportu predviđen negde između 7 i 10 godine, u zavisnosti od vrste sporta, a za neke sportove čak i između 12 i 14 godine života. Samim tim ceo program je predviđen u 3 faze, tj. 3 dela:

 1. Osnovni oblici kretanja (gimnastika, atletika, plivanje, klizanje, …)
 2. Tehnike sportskih disciplina (odbojka, košarka, rukomet, fudbal, …)
 3. Sportske igre i drugi sportovi (skijanje, jedrenje, hokej na ledu, …)

GRUPE:

Deca se grupišu u zavisnosti od broja navršenih godina i motoričkih sposobnosti koje poseduju i to:

 1. Osnovna grupa – 4 i 5 godina
 2. Napredna grupa – 6 i 7 godina
 3. Završna grupa – 8 i 9 godina

 

ŠTA DOBIJAMO OVIM PROGRAMOM?

 • Sportski obrazovanu decu (kako praktično, tako i teorijski),
 • Decu motorički razvijeniju od vršnjaka,
 • Decu sa stečenim radnim navikama,
 • Decu koja vole određeni sport, a ne decu koju roditelji teraju da voli taj sport,
 • Zdravu naciju, stabilnu i jaku u svim situacijama.

Sve dodatne informacije na 065/65-28-501 (Srđan) ili 063/566-101 (Siniša)

S’poštovanjem,
Vaš SuTeam.

2 Comments

Other Links to this Post

 1. Olimpijske igre za decu | Sajt Osnovne škole "Matko Vuković" iz Subotice — 15/05/2012 @ 22:32

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

WordPress Themes